پادگان ۰۶ tagged posts

شهردار تهران: برای بازگشایی مسیر پادگان جی با ارتش به توافق رسیدیم

شهردار تهران: برای بازگشایی مسیر پادگان جی با ارتش به توافق رسیدیم

[ad_1]

پیروز حناچی روز شنبه در آئین آغاز عملیات احداث بوستان ارتش گفت: شهر تهران را در طول تاریخ به سه نکته آن می شناختند یکی ارتفاعات البرز، ۲۴۰ میلیون متر مکعب آب که از دامنه های البرز جاری بود و یکی هم به چنارستان های وسیع آن که چنار امام زاده یحیی یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: این مکان هم که در آن قرار داریم، یکی از باغ های باقیمانده در تهران است که به باغ سلطنت آباد معروف بود؛ این پادگان که در پهلوی اول شکل گرفت و یکی از قدیمی ترین برگ های شناسنامه ارتش است و شاید با ارزش ترین پادگانی است که به جهت وسعت و ارزش در کشور داریم بنابراین اتفاقی که امروز می افتد از این جهت بسیار اهمیت دارد...

Read More