فروش اینترنتی کتاب زبان انگلیسی tagged posts

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی

سهرابی؛ مدیرکل فرهنگ و رهنمودهای اسلامی فارس درباره خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی برنامه های هفته کتاب در پایتخت کتاب ایران گفت: شیراز ، در این هفته به موارد خوبی پی خواهیم برد.

وی افزود: در هفته بیست و هشتم هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران حدود 27 برنامه در استان شیراز و فارس برگزار خواهیم کرد. همچنین تمام شهرها و روستاهای استان فارس برنامه های متنوعی خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی را در این هفته در نظر گرفته اند که اجرا می شود.

سهرابی با اشاره به اینکه در اولین ...

Read More