سازمان آموزش و پرورش استثنایی tagged posts

پایگاه محتوای توانبخشی در آموزش و پرورش استثنایی ایجاد می‌شود

[ad_1]

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مجید هداوند اظهار داشت: تا به حال محتوای آموزشی توسط معلمان در مدرسه، خانه و هر جایی که مناسب می دیدند و به اشکال مختلف انجام می شد اما پویش تولید محتوای آموزشی و توانبخشی را با هدف یکپارچه سازی محتواها و استاندارد کردن همه محتواهایی که معلمان و همکاران توانبخشی در این مدت تولید کرده اند، راه انداخته ایم تا پایگاه جامعی را از محتواهای آموزشی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی داشته باشیم...

Read More