دانلود کتاب روانشناسی ثروت tagged posts

کتاب روانشناسی

برای بیش از شش ماه اختلال شدید در همه گیر کتاب روانشناسی، کتابفروشی های مستقل به طور پیوسته تجارت خود را فراتر از فروشگاه های چهار طبقه گسترش داده اند. بررسی بیش از 30 کتابفروشی مستقل نشان داد که بیشتر آنها ترکیبی از فروش آنلاین ، تحویل خانه و خرید در فروشگاه را ارائه می دهند.

تنوع کانال های فروش نشان دهنده گسترش چشمگیر کتاب روانشناسی خدمات به مشتریان خرده فروشی است که در شرایط Covid-19 و تغییرات آب و هوایی حرکت می کنند.

بیش از 80 درصد کتابفروشی های مورد بررسی...

Read More