تعاونی tagged posts

شرکت تعاونی بندر خشک صادراتی در زنجان ایجاد می‌شود

شرکت تعاونی بندر خشک صادراتی در زنجان ایجاد می‌شود

[ad_1]

محمدرضا یوسفی روز شنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران پروژه ایجاد و توسعه اشتغال مشاغل خانگی با رویکرد تعاونی، ایجاد بندر خشک صادراتی به صورت شرکت تعاونی و تقویت برنامه‌های حوزه کارگری را از جمله برنامه‌های این اداره کل در سال جاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اداره کل تعاون استان زنجان در سال جهش تولید برنامه‌های متعددی برای تحقق این شعار در نظر گرفته است، افزود: اجرای طرح توسعه فضاهای ورزشی در قالب پروژه جهش تولید، تشکیل ۱۰ شرکت تعاونی و برگزاری کمیته رصد اشتغال از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال جاری است...

Read More