سیاست امید

در حالی که جهان با لرزش های اقتصادی، خشم طبیعت و زمین لرزه های سیاسی در حال تکان دادن است – ما را به سنگر های حقیقت، وجدان و گریه رانده شده اند تا در نهایت خود را به فروپاشی نهادهای اجتماعی و اقتصادی قدیمی است.

سیاست امروز به منزله ‘ما در مقابل آنها’ تفکر — “حزب من بهتر از حزب شما ، نامزد خود را جنایی است در حالی که معدن یک قدیس است ، فلسفه من تنها فلسفه معتبر است در حالی که مال شما یک شوکه است.” این خسته کننده است – این سیاست بر مردانه، ظلم و ستم و دگم ساخته شده است. مهار قدرت نفرت، ترس، بزرگ روی، نژادپرستی و حرص و آز – در روزهای آینده، در برابر افزایش نسل جدید برای سوزاندن نفرت جمعی با عشق جمعی مقاومت نمی کند. سیاست مداران، مقامات شرکتی، نهادهای تار و خدشه دار – از قیام شرافت، عزت و فراگیری نجات نخواهند داشت.

جهان قدرتمندبه دنبال سیاستی است که بر اساس تقسیم بندی ساخته نشده باشد، بلکه در تعامل مدنی، همدلی، سرمایه اجتماعی و صلح بیشتر است.

سیاست قطبی به رفاه اجتماعی فلج شده است. ما بی دردسر شاهد نمایندگان منتخب خود برای فرمان، رانندگی اتوبوس با همه ما jingbanging در آن – مستقیم به ورش.

در اینجا یک رویکرد جدید است.

بسیاری معتقدند که با خلاص شدن از دست افراد “بد” سیستم تازه می شود. اما مشکل این است که وقتی شما یک آدم بد را به زمین می کنید، دیگری به سادگی جای او را می گیره. هيچ کمبودي از نوع اونا نيست چرا? چون به عنوان یک دسته از رزمندگان اجتماعی بیدار شده اند که به ما اشاره کرده اند- این آدم های بد خلق کننده این سیستم اجتماعی نیست. این سیستم اجتماعی است که ایجاد آدم بدا است. بدها نشانه خارجی یک مشکل عمیق تر هستند.

پس علت ریشه ای فروپاشی سیستمیک ما چه می باشد؟ یک پاسخ – جدایی. حس نادرست جدایی بین من و تو، “ما” و “آنها”. دانه های جدا شده فاجعه لرزه ای. 

ما شاهد یک کمین بین المللی نسبت به شبه ملی گرایی، سیاست تمسخر و شرمندگی، خشم، انزجار، اقتصاد که بر مصرف گرایی بی مسئولیت و خودسردی غیرمسئولانه ایجاد شده است.

قوانین، دولت ها و تجارت ما بر روی یک عصر صنعتی منوخ شده ساخته شده اند که به همگان وعده برابری، هویت و عزت می داد. اما واضح است که، ما می بینیم، این مدل در حال حاضر کار نمی کند. این یک بار کار می کرد، ایجاد پیشرفت صنعتی عظیم. امید به زندگی را دو برابر کرد، و به همه حس تعلق و پیشرفت وعده داد، جامعه ای بزرگ تر، بهتر و آزاد را به نمایش می آورد. اما بخار ش تمام شد امروز کجا ایستاده اید؟ ۸۲٪ مردان و ۹۲٪ زنان در هند درآمدی کمتر از ۱۰۰۰۰ تومان در ماه دارند (گزارش سال ۲۰۱۸ توسط دانشگاه عظيم پرمجی). این یک بیانیه بی اهمیت است که می گویند که سیستم ما واقعا یکی است که نگه می دارد ثروتمند ثروتمند تر و فقیر فقیر تر شدن است. وقت تغييره و در توان این نسل است که فقر را ریشه کن کند و نظام های عادلانه تر برای همه ایجاد کند.

راه حل، اما، در تنفر از اقتدارانیست ی که ما خلق کرده اند دروغ نیست. اوه بله، ما هستيم که اونا رو خلق کرديم در اینجا ست که ما به علت ریشه ای ‘ذهنیت جدایی طلب’ بازمی گردیم.

اگر ما کودکان را با پاداش دادن به آنها برای مهر، نگرانی و تلاش برای مراقبت از جامعه ما بزرگ کرده بود — به جای گفتن آنها را تنها در صورتی که آنها ‘ثروتمندتر’ ، ‘هوشمندانه تر و دیپلماتیک’ ، بهتر از همسالان خود احترام گذاشته خواهد شد؟

اگر ما مردم جامعه را به خاطر سهم شان در اجتماع تحسین و احترام می کردیم، به جای پرورش رقابت، سروپا شدن برای دست پیدا کردن فردی، بی توجه به همه چیز؟

اگر ما از بت سازی و بوت لیس زدن دست بکشیم ‘100 میلیاردر برتر سیاره’ و شروع به گرامی داشتن و تقلید ’50 نفر برتر که حداکثر تاثیر اجتماعی در جهان را داشته اند’, ‘100 مدیران ارشد که حداکثر به فقر زدودن یا مسکن یا بهداشت و درمان کمک کرده اند’, ‘500 نفر برتر که بهبود سیاره’? اگر ما دیدگاه های جهانی خود را تغییر دهیم تا به جای کسب و کارهای سگ خوار، نژاد موش و جشن کلاغ، افزایش جمعی را اولویت بندی کنیم؟

چه می شود اگر ما اولویت “انسان بودن” — قبل از هندی بودن ، هندو ، مسلمان ، مسیحی؟ اگر به جای صنعت بیشتر به سیاره ی زمین مراقبت کنیم چی؟ چه می شود اگر ما بیشتر در توسعه مردم صرف از نظامی؟ اگر گردش مالی شرکت ها تجارت کردن نوآوری بی فکر و سود آوری بی پایان برای مسئولیت اجتماعی (چه نقطه از گسترش اقتصاد اگر که اقتصاد است که رسیدن به کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند!)؟ اگر تک تک ما مصرف گرایی را جایگزین مراقبت از جامعه مان کند، چه می شود؟ اگر ما آن زن را که برای حقوق بشر مبارزه می کند بیشتر از اجتماعی که با هیچ چیز بیش از به رخ کشیدن سبک زندگی لوکس خود را تحسین؟ اگر ما این همه سطحی بودن را برای زندگی های پرمعنی تر از خود دست بکشیم، چه؟

موسسه روزولت نشان داد که ~80% از سود شرکت ها توسط شرکت ها برای خرید سهام استفاده می شود، نه برای پرداخت کارمند. حدود 25 درصد به تنهایی به مدیر عامل می رود.  به جای این که به ذهن مردم “دادن اشتغال” ، مانند پرتاب دانه به کبوتر ، چه می شود اگر شرکت honchos آمد به این تحقق است که ‘آن کارکنان که شرکت و ایجاد کسب و کار خود را ، به جای راه دیگر دور؟ اگر شفافیت وجود داشته باشد، هیچ تخفیف مالیاتی برای نخبگان و عادلانه تر توزیع سود وجود دارد؟

ما می توانیم فقر ۱۰۰٪ را در کمتر از یک دهه ببینیم.

در مورد سیاست، ما باید دست از گذاشتن یک مرد یا یک ایدئولوژی بر روی یک دستبند بگیریم. در اینجا تنها حقیقت:

۱) هر حزب سیاسی تصمیمات خوب و تصمیمات بد می دهد. تا ابد اينطوري ميشه هيچکس نميتونه همه رو خوشحال کنه

۲) هر چهره سیاسی – در نهایت انسانی است. و مانند همه انسان ها، او موزائیک خوب و بد، دانا و نادان خواهد بود. بنابراین در جایی در طول مسیر، سیاستمدار فاسد چند قدم خوب را برخواهد داشت و سیاستمدار “خودفداکار” اخلاقی- کار را پیش خواهد راند. اين طبيعت انسانه

۳) جامعه ای که به یک شخص یا یک حزب می گرده، در حالی که دیگران را از انسانیت زدایی و شرمسار کردن می کند – فرمول سقوط است. در عوض، اگر هر سیاست را به صورت فردی برای آنچه هست ارزیابی کنیم، به جای اینکه از مردم پشت آن سیاست متنفر بگیریم، چه می شود؟ اگر ما سکوهايي را براي شنيدن صداهاي بيشتر در مورد هر تصميم ملي ايجاد کنيم، پس اونيکه روي يک انسان ضعيف نمي فته چي؟ لحظه ای که ما اجازه دهید تعصب – چه برای یا علیه یک فرد / حزب – و تمرکز بر نتایج ما می خواهیم برای ایجاد، سیستم تغییر خواهد کرد

ظرفیت ما برای همدلی تقریبا ً می تواند بر هر تقصیر در سیستم های ما غلبه کند. اگر هر یک از ما رهبرانی را که برای همدلی ایستاده بودند – با هر رای- جشن بگیریم، چه؟ ما نمی توانیم با این بحران نفرت، بحران حقیقت و بحران سلامت مبارزه کنیم- با نفرت بیشتر، خشونت بیشتر و خشم بیشتر. چه می شود اگر ما راه هایی برای مبارزه با این جنگ با شفقت، حتی برای گمراه ‘نخبگان’ قدرت نگه داشتن پیدا کنید؟  اگر ما دست از سلاح سازی هراس زده کردن برداریم، به سادگی تمام صدای نفرت انگیز را به سکوت ببندیم- آنها را به جای اینکه تنبل و بی پروا بشن برای خود بترکونند (در نهایت، آنها خود را منسوخ خواهند کرد) و به جای آن شروع به تمرکز صدای تازه و قدرتمند فراگیری و مسئولیت جمعی می کنیم؟

حتما ً نقطه عطفی خواهد بود

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

ایندکسر

آموزش سئو
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin fud crypter hack forum buy instagram followersanalbuy instagram followers with credit cardMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Bozdurmakuşadası escortGebze escortekonomikripto paraarkadaşlık sitesiiş fikirleri