Neiman Marcus طلبکاران به فایل رقابت طرح تغییر ساختار

نا امن وام از Neiman Marcus گروه Ltd می باشد. خواهد چالش ورشکسته خرده فروش را بازسازی برنامه به دنبال فایل رقابت پیشنهاد که هدف را در Neiman خصوصی-حقوق صاحبان سهام صاحبان بیش از یک spinoff از MyTheresa تجارت الکترونیکی و کسب و کار.

Neiman برای ورشکستگی زمینه در ماه مه پیشنهاد برای قرار دادن وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه در کنترل وزارت-فروشگاه های زنجیره ای و لغو بیش از 5 میلیارد دلار در بدهی. تحت شرکت طرح Neiman وام دهندگان نیز ارائه $750 میلیون وام به خرده فروش زمانی که آن را خارج ورشکستگی….