تناسب اندام صنعت کار می کند به دوباره بجای اول برگشتن از Covid-19

ایالات متحده تناسب اندام صنعت شده است طرح میتوانست توسط Covid-19-مربوط به تعطیلی هل دادن برخی از بزرگ بدنسازی زنجیره ای به سرعت در حال کوچک کردن ردپای خود را و تمرکز بر روی برنامه های در صفحه اصلی تمرینات در حالی که بسیاری از کوچکتر studios از کسب و کار رفته.

بدنسازی زنجیره ای 24 ساعت تناسب اندام در سراسر جهان, Inc. و طلا, بدنسازی, بین المللی, Inc. برای ثبت فصل 11 بعد از گم کردن حق عضویت. شرکت مادر نیویورک باشگاه های ورزشی و لوسیل رابرتز ورزشگاه و همچنین بوستون متمرکز بر بهترین تناسب اندام زنجیره ای باید هر دو هشدار داده بالقوه ورشکستگی.