Ann Taylor پدر و مادر به پرداخت احتباس پاداش به بالا برنج

Ascena خرده فروشی گروه, Inc., مضطرب شرکت مادر Ann Taylor و لین برایانت قصد دارد به پرداخت حدود 5.5 میلیون به صورت نقدی و حفظ انگیزه جوایز به سه نفر از مدیران تبدیل شدن به آخرین تلاش شرکت به دست پاداش به مدیریت ارشد.

مشوق آمده پس از Ascena هشدار داد در ماه گذشته بود که ارزیابی همه گزینه ها به عنوان coronavirus همه گیر است به طور قابل توجهی مختل کسب و کار خود و در نتیجه کاهش سود و جریان نقدی و همچنین سطوح بالاتر از بدهی و بدهی معوق.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>