نیاز به نظارت بر محصولات طبیعی و سنتی

مدیرکل نظارت و ارزیابی محصولات طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: هیئت داوطلبانه ای که به سازمان غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی داده شده است به مدت یک ماه تهیه و مجوز اینها را دارد. محصولات بسیار مؤثر خواهند بود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو ، مدیرکل نظارت و ارزیابی محصولات طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: مجوزهای مختلفی دارد.

وی اظهار داشت: در محصولات متنوعی سعی کرده ایم درمان بسیاری از بیماری ها را تحت پوشش خود قرار دهیم ، یعنی برای بیشتر بیماری ها هدف این بوده که حداقل برای هر بیماری حداقل یک محصول طبیعی و سنتی داشته باشیم.

جمشیدی اظهار داشت: در ده سال گذشته سازمان غذا و دارو در این زمینه موفق بوده است و تعداد محصولات به حدی افزایش یافته است که حدود یک و دو دهم پروانه در هر روز کاری صادر می شود که بسیار هم است. تعداد زیادی ” ؛ به عبارت دیگر ، از سال 1960 تا 1985 ، ما 134 محصول طبیعی داشتیم که امروز به 1800 محصول طبیعی رسیده است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی محصولات طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو ادامه داد: طبیعتاً تهیه و مجوز این محصولات بسیار مؤثر خواهد بود و مشتری ها دیگر نیازی به طی مسافت های طولانی به تهران ندارند تا مجوز دریافت کنند ، که یک عامل مؤثر در تکریم مشتری است.

سایت منبع