در گذشته می توان از هر ابزاری برای پاك كردن تخته استفاده كرد ، تخته پاک کن اما به تدریج مردم از یك تكه ابر یا اسفنج برای پاك كردن تخته استفاده می كردند. این امر منجر به ظهور لثه شد. پاک کننده های اولیه اسفنجی ، ابری و ملایم بودند. این پاک کننده ها برای تمیز کردن تخته سیاه بسیار مورد استفاده قرار می گرفتند و معمول بودند. اما باز هم به دلیل پودر بودن گچ ، تمیز کردن پاک کن با این ابرها باعث پراکنده شدن گرد و غبار در هوا شد. بنابراین کم کم تخته های سفید وارد بازار شدند و جای تخته های سیاه را گرفتند. این میزها از هر نظر بسیار بهتر از تخته های تخته ای بودند و بی ضرر نبودند و اشکالات تخته سیاه را نیز پوشش می دادند.

راهنمای خرید تخته پاک کن

پاک کن ها انواع مختلفی دارند: اولین پاک کن ها ، همانطور که در بالا ذکر شد ، به صورت ابر کوچک یا اسفنج در آمده اند. امروزه با ظهور تخته وایت برد ، نوع جدیدی از صفحه پاک کن وارد بازار شده است. پاک کن های جدید برای پاک کن ها طراحی شده اند و از ناهمواری پاک کنهای اسفنجی برخوردار هستند. برخی از این پاک کننده ها مشابه پاک کننده های ابر یا اسفنج هستند. این پاک کننده های برد بسیار تمیز صفحه ها تخته پاک کن را تمیز می کنند. پاک کن های دیگر که از نوع نمدی هستند و به آنها پاک کن نمدی گفته می شود ، برای تخته سفید بسیار استفاده می شود. این تمیزکننده ها ممکن است مانند تمیزکننده های قبلی تمیز نباشند اما از کیفیت خوبی برخوردار هستند و اکثر آنها مغناطیسی هستند.
امروزه به جای تخته سیاه از تخته سفید استفاده می شود و دیگر نیازی به نوشتن گچ نیست و از جادوی تخته سفید استفاده می شود که با پاک کن پاک می شود.
آنها مستطیل هستند و به راحتی در دست قرار می گیرند.

انواع تخته پاک کن تخته سفید:

در گذشته آنها می توانستند از هر ابزاری برای تمیز كردن تخته استفاده كنند ، اما به تدریج مردم از یك تكه ابر یا اسفنج برای پاك كردن تخته استفاده می كردند.

این امر منجر به ظهور پاک کنهایی شد که در ابتدا کثیف ، ابری و نرم بودند.
این پاک کن ها به طور گسترده ای در تمیز کردن تخته سیاه استفاده می شد و معمول بود.

اما هنوز هم به دلیل پودر بودن گچ ، ابرها توسط گرد تخته پاک کن و غبار تمیز شدند و باعث پراکنده شدن گرد و غبار در هوا شدند.

در نتیجه تخته سفید به تدریج وارد بازار شد و جای تخته سیاه را گرفت.
این میزها از هر نظر بسیار بهتر از تخته های تخته ای بودند و بی ضرر نبودند و اشکالات تخته سیاه را نیز پوشش می دادند.
انواع تخته پاک کن تخته سفید:

انواع مختلفی از پاک کننده های تخته سفید وجود دارد.
نوع اولیه ، همانطور که گفته شد ، یک تکه ابر یا یک اسفنج کوچک بود.

امروزه با ظهور تخته وایت برد ، نوع جدیدی از پاک کن به تخته پاک کن بازار عرضه شده است.
پاک کن های جدید به طور خاص طراحی شده اند و دیگر زبری اسفنج مانند ندارند.

برخی از آنها مانند پاک کننده های ابر یا اسفنج به نظر می رسند.
این پاک کننده های برد بسیار تمیز صفحه ها را تمیز می کنند.

انواع دیگر ، که تخته نمد نامیده می شوند ، به طور گسترده ای برای تخته سفید استفاده می شوند.