بیاموزید که چگونه از رزین استفاده کنید تا بتوانید از خلقهای اثیری خود استفاده کنید

یک لایه تار بریزید ، در آن مرحله چیزهای خود را به شکل قرار داده و در صورت نیاز مجبورید لایه دیگری را روی پرکننده ها بریزید. در صورت نیاز به یک پایه پر زرق و برق ، هنگامی که قالب خود را پر کردید ، درخشش را روی آن بریزید. برای دفع حراج حباب های هوا ، از یک دستگاه سشاف کن استفاده کنید. بگذارید در حال حاضر محکم شود. مطمئن شوید که با یک کفش کفش یا چیزی پوشانده می شود تا هیچگونه باقیمانده ای داخل قالب نباشد.

قالبهای سنگهای قیمتی

به شرط اینکه لثه شما به اندازه کافی جامد نشده باشد ، می توانید 10 دقیقه یا چیزی شبیه آن را در کولر قرار دهید و درست بیرون بیایند.

قالب های تزئینات زمین

در حال حاضر ، این یک فرصت ایده آل برای تبدیل این اشیاء سنگ فرش به زینت های پوشیدنی است!

سنگهای آدامس

برای نوارهای بازو و لوازم جانبی ، باید دایره های فلزی را به هر قطعه اضافه کنید.

مواد سنگهای آدامس

بهترین روش برای این کار ایجاد یک دایره با یک سنجاق است ، در آن مرحله با استفاده از پینرها و جذب بیش از یک اجاق گاز (حتی یک شعله کار می کند) به مدت 5 ثانیه و بعد از آن به داخل شیره بچسبید. شما گزینه ای را برای این فرصت ندارید که به بیش از 1 روز اجازه دهید راه حل زمین را انجام دهید.

مواد زینتی آدامس

برای حلقه ها و پین ها ، اساساً با سیم تماس تماشای نگهدارنده بچسبید و به پایان رسید.

سنگهای قیمتی

چه کسی می دانست که یک پیچ طلای قدیمی و یک جرقه جرقه می تواند چنین افراد قدیمی باشد؟

منبع : https://haadish.com/shop/material/resin/