ارجاع پرونده ملکی در منطقه ۲ تهران به حراست شورای شهر

ارجاع پرونده ملکی در منطقه ۲ تهران به حراست شورای شهر

[ad_1]

دویست و نوزدهمین جلسه شورای پنجم شهر تهران به بررسی پرونده باغات در پایتخت اختصاص داشت.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توضیح یک پرونده برای تشخیص باغ بودن یا نبودن آن گفت: این ملک با زیربنای یک هزار و ۵۴۰ متر در بلوار فرحزادی منطقه ۲ قرار دارد و کاربری قدیم آن پارک بوده است.

 وی ادامه داد: با این که حد نصاب درختان این زمین ۶۲ درخت است اما در حال حاضر ۵۲ اصله درخت دارد و شواهد و قرائن نشان بر باغ بودن این ملک دارد و کمیسیون تخصصی نیز نظرش مبنی بر باغ بودن این ملک است.

سالاری تصریح کرد: نکته این پرونده آن است که در تاریخ ۲۷  اسفند سال ۹۸ به صورت سیستمی برگشت داده شده اما گویا جای ما امضا کردند و پرونده را برگرداندند؛ در صورتی که این موضوع تنها با امضای رئیس شورای اتفاق می‌افتد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این اظهارات سالاری گفت: این موضوع را مکتوب به ما ارائه دهید تا حراست آن را پیگیری کند که چرا این اتفاق رخ داده است.

سپس رای گیری در خصوص این ملک انجام و اعضای شورای اسلامی شهر تهران آن را باغ اعلام کردند.

 به گزارش ایرنا، پرونده ۱۸ ملک برای تشخیص باغ بودن یا نبودن آن در صحن شورای شهر تهران امروز بررسی شد و اعضای شورا به باغ بودن ۱۳ پرونده رای مثبت دادند و ۳ ملک نیز باغ تشخیص داده نشد و ۲ پرونده هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>